Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

BTW verhoging

Inmiddels heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën op 1 maart 2013 de regels vrijgegeven voor de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere BTW verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de BTW verlaging. Het verlaagde BTW-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.
In een bijlage staan werkzaamheden genoemd waarop het verlaagde BTW-tarief wel of niet mag worden toegepast, met een te gebruiken toerekening aan arbeidskosten.

Zie bijgaand een maatregel die in het leven is geroepen om carousselfraude met BTW tegen te gaan.
De BTW die een leverancier verschuldigd is over de verkoop van o.a. mobiele telefoons wordt vanaf 1 april 2013 verlegd naar de afnemende ondernemer zodat uiteindelijk alleen de detaillist verantwoordelijk is voor de BTW-afdracht. Nederland heeft van de Ecofin Raad toestemming gekregen voor deze anti-fraude maatregel.

De maatregel wordt vanaf 1 april 2013 verplicht gesteld op de levering van mobiele telefoons, geïntegreerde schakelingen, spelcomputers, tablet pc’s en laptops. De verlegging gaat gelden bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers vanaf 10.000 euro per soort goed, per levering.

Comments are closed.