Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Tozo 3: veranderingen per 1 oktober

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

3e pakket steunmaatregelen, verlenging NOW regeling

Bijzonder uitstel van belastingen wegens corona na 1 oktober 2020 niet meer mogelijk

Tijdelijke verlaging belastingrente weer beëindigd