Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar mogelijk

Let op: Definitieve vaststelling TvL 3e kwartaal 2021 uiterlijk 31 augustus 2022!

Wetswijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Voorjaarsnota 2022: lastenverhoging voor ondernemers en vermogenden

Let op: Meld sinds 1 april 2022 weer tijdig uw betalingsonmacht