Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Aanmeldingstermijn nieuwe KOR

Per 1 januari 2020 wijzigt de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. Dit houdt in dat er een omzet gerelateerde vrijstelling in de plaats komt van de huidige vermindering van de verschuldigde BTW. De nieuwe regeling is optioneel indien de ondernemer in Nederland is gevestigd en de omzet in een kalenderjaar niet meer dan € 20.000 bedraagt. De regeling geldt niet langer alleen voor natuurlijke personen, maar is ook toepasbaar voor BV’s, stichtingen en verenigingen.

Met name voor ondernemers die vrijwel alleen aan particulieren of niet btw-ondernemers leveren kan de nieuwe regeling interessant zijn. Bij deelname mag geen BTW meer in rekening worden gebracht, daar sprake is van een vrijstelling. Derhalve hoeft er ook geen aangifte omzetbelasting meer ingediend te worden. Keerzijde is dat ook geen voorbelasting in aftrek gebracht kan worden.

BTW-ondernemers die met ingang van 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe regeling, moeten uiterlijk 20 november 2019 een verzoek indienen. Hiervoor is een aanmeldingsformulier te vinden op de website van de Belastingdienst (aanmeldingstermijn bedraagt 4 weken). De aanmelding geldt voor een periode van tenminste drie jaar en wordt automatisch verlengd. Dit formulier geldt overigens niet voor particulieren met zonnepanelen (geen zzp’ers). Met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ maakt u met ingang van 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe KOR.

Mocht u hier vragen over hebben, dan helpen wij u uiteraard graag verder.

Comments are closed.