Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen mogelijk vanaf 15 mei 2018

Vanwege een wetswijziging in 2005 was de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen komen te vervallen. Met ingang van juni 2008 bestond wel weer recht op een uitkering.

De vrouwelijke zelfstandigen die in de tussenliggende periode zijn bevallen hebben daardoor recht op een compensatie. De compensatieregeling geldt derhalve alleen voor alle vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008.

Vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 kan een beroep gedaan worden op de compensatieregeling, welke ongeveer € 5.600 bruto zal bedragen. Het aanvraagformulier is in die periode te vinden op de website van het UWV.

Let wel dat dit het jaarinkomen zal verhogen, waardoor dit gevolgen kan hebben voor eventuele toeslagen. Er is besloten om de uitkeringen pas vanaf 1 januari 2019 te laten plaatsvinden, zodat nog tijdig ingespeeld kan worden op de toeslagen 2019 en terugbetalingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

 

Comments are closed.