Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Fiscale maatregelen coalitieakkoord

Vorige week is het coalitieakkoord gepresenteerd en hierin zijn een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die uw aandacht verdienen. Een kanttekening hierbij is dat het plannen zijn. Het is dus nog niet zeker dat deze maatregelen er daadwerkelijk gaan komen.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio zal naar het zich nu laat aanzien per 2023 worden afgeschaft. Op basis van de leegwaarderatio mag verhuurd onroerend goed (woningen) nu nog tegen een lagere waarde dan de WOZ-waarde worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 2023 zullen woningen die dienst doen als belegging belast gaan worden over 100% van de dan geldende WOZ waarde.

Verruimde schenkingsvrijstelling

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 2024 geschrapt. De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning biedt de mogelijkheid om ontvangers in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar eenmalig ruim een ton onbelast te schenken, waarbij die ontvanger dan wel verplicht is de schenking te gebruiken voor de eigen woning.

Middeling

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. De middelingsregeling is een mogelijkheid om belasting te spreiden over meerdere jaren, wat gunstig is als de inkomsten in een jaar sterk stijgen, of juist sterk afnemen.

Afschaffing IACK

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt afgeschaft voor kinderen die in 2024 of later worden geboren. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van het geboortejaar van het kind te hanteren. Hierdoor is in 2037 de IACK volledig afgeschaft.

Verhoging overdrachtsbelasting

Per 2023 wordt de overdrachtsbelasting verhoogd van 8% naar 9% voor de niet-woningen (zoals bedrijfspanden) én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen (geldt voor onder andere beleggers en vakantiewoningen).

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.