Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (WHK)

In november hebben alle werkgevers een brief met de hoogte van de premies werkhervattingskas ontvangen van de belastingdienst. Wij controleren voor u of de hoogte van deze premies correct zijn en gebruiken deze premies bij de salarisadministratie van 2020. Daarom het verzoek aan u deze brief zo snel mogelijk door te sturen aan Heijmans & Partners.

Comments are closed.