Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Giftenaftrek en excessieve leningen

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving blijft giftenaftrek voor besloten vennootschappen in de vennootschapsbelasting toch bestaan voor giften tot €100.000, terwijl aanvankelijk gepland was om deze aftrek volledig te laten verdwijnen vanaf 2024. Deze verandering wordt gefinancierd door de grens voor excessieve leningen voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) in 2024 nog een stap verder te verlagen van €700.000 naar €500.000. Dga’s moeten belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting als hun schulden deze grens overschrijden. De peildatum voor de grens van € 500.000 valt op 31 december 2024.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.