Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Let op: Definitieve vaststelling TvL 1e kwartaal 2021 uiterlijk 11 november 2021!

Heeft u in het 1e kwartaal 2021 TvL subsidie aangevraagd bij RvO en ook ontvangen? Dan heeft u van het RvO een verzoek gekregen om uw werkelijke omzet over dat tijdvak door te geven, zodat het RvO uw TvL subsidie definitief kan vaststellen. De deadline voor de definitieve vaststelling lag eerder op 1 oktober 2021, maar is verlengd zodat u nu tot 11 november 17:00 uur de tijd heeft. Geeft u de werkelijke omzet niet tijdig door aan het RvO, dan is het mogelijk dat u het eerder ontvangen voorschot op de subsidie volledig aan het RvO zult moeten terugbetalen. Geef uw omzet dus tijdig door aan het RvO!

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.