Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Let op: Definitieve vaststelling TvL subsidie 4e kwartaal 2020 uiterlijk 30 juni 2021!

Heeft u in het 4e kwartaal 2020 TvL subsidie aangevraagd bij RvO en ook ontvangen? Dan heeft u in april 2021 van het RvO een verzoek gekregen om uw werkelijke omzet over dat tijdvak door te geven, zodat het RvO uw TvL subsidie definitief kan vaststellen. U heeft hiervoor nog de tijd tot en met 30 juni 2021. Geeft u de werkelijke omzet niet tijdig door aan het RvO, dan is het mogelijk dat u het eerder ontvangen voorschot op de subsidie volledig aan het RvO zult moeten terugbetalen. Geef uw omzet dus tijdig door aan het RvO!

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.