Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Nieuwe BTW-regels voor e-commerce- en onlinebedrijven

Met nieuwe btw-regels tracht de Europese Commissie het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU te verbeteren.
De voorstellen moeten echter nog ter goedkeuring worden voorgelegd, waardoor dit nog wel eens enige tijd zou kunnen gaan duren.

De voorstellen bevatten de volgende maatregelen:

Onlinebedrijven die binnen de EU verkopen aan particulieren, moeten zich momenteel voor de btw in elke lidstaat registreren. De kosten hiervoor kunnen bij meerdere registraties behoorlijk oplopen.
Als het aan de Europese Commissie ligt is dit binnenkort voorbij. De nieuwe regels hebben namelijk tot gevolg dat bedrijven voortaan één simpele kwartaalaangifte hoeven in te dienen voor alle btw die in de verschillende EU-lidstaten verschuldigd is op verkopen aan particulieren. Dit gaat via het online btw-éénloketsysteem.

Voor alle micro-ondernemingen die in het buitenland actief zijn wordt voor de onlineverkoop een jaardrempel van € 10.000 ingevoerd, waardoor bedrijven dezelfde btw-regels als in het thuisland mogen toepassen, voor zover de verkopen naar het buitenland de drempel niet te boven gaan.

De btw-vrijstelling voor invoer in de EU van kleine zendingen met een waarde van minder dan € 22 zal worden afgeschaft om fraude en misbruik tegen te gaan.

Momenteel worden e-publicaties in tegenstelling tot gedrukte publicaties belast tegen het normale btw-tarief.
Indien overeenstemming wordt bereikt tussen alle lidstaten, staat het de lidstaten voortaan vrij om voor e-publicaties hetzelfde tarief te hanteren als voor gedrukte publicaties

Comments are closed.