Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Regeling vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding vanaf 2022

Vanaf dit jaar heeft de wetgever naast de vaste onbelaste reiskostenvergoeding ook de mogelijkheid ingevoerd een onbelaste thuiswerkvergoeding uit te keren aan werknemers die regelmatig thuis werken. De nieuwe regeling luidt als volgt:

– Op fulltime basis bedraagt de maximale vaste onbelaste reiskostenvergoeding per jaar 2x de reisafstand x € 0,19 x 214 dagen per jaar. Hiervoor dient op jaarbasis minimaal 128 dagen naar de vaste standplaats gereisd te worden.

– De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 per dag. Ook deze kan als een vaste vergoeding vergoed worden aan de werknemer. De vergoeding bedraagt dan maximaal 214 dagen x € 2 per jaar. Ook hiervoor geldt dat per jaar minimaal 128 dagen thuisgewerkt moet worden op fulltime basis.

– Het is niet mogelijk bovenop de volledige reiskostenvergoeding een thuiswerkvergoeding te geven. Wanneer een fulltime werknemer bijvoorbeeld 1 dag per week een vaste thuiswerkvergoeding ontvangt, zal de reiskostenvergoeding op 4 dagen per week gebaseerd moeten worden.

Voor parttimers geldt deze regeling naar rato van het aantal parttime dagen.

Wanneer uw werknemers incidenteel thuiswerken zal bewaakt moeten worden dat de werknemer over het gehele jaar gezien minimaal 128 dagen naar de vaste standplaats reist.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.