Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Tijdig wijzigen pensioenovereenkomsten

Directeur-grootaandeelhouders die in eigen beheer pensioen opbouwen moeten vóór 1 januari 2014 hun pensioenovereenkomsten aanpassen. Per 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd immers verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar en wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd naar 2,15% voor middelloonregelingen en 1,9% voor eindloonregelingen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Wij komen hier na de zomer bij u op terug.

Comments are closed.