Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

BSN in BTW-nummer van ZZP’er

Alle ondernemers voor de omzetbelasting krijgen een BTW-identificatienummer krijgen. Het BSN en het BTW-identificatienummer bevatten geen persoonskenmerken. Hieruit kunnen geen persoonlijke gegevens worden afgeleid. In dat licht bezien is het geen bezwaar om het BSN als basis te nemen voor het BTW-nummer voor (kleine) ondernemers. Dit biedt uit oogpunt van administratieve lastenverlichting ook voordelen. Er zijn geen aparte registratienummers nodig voor BTW en andere fiscale verplichtingen.

De verplichting tot gebruik van dit nummer vloeit voort uit Europese regelgeving. Het BTW-identificatienummer is van groot belang voor de controle van de juiste BTW-heffing en juiste aftrek van voorbelasting. Het nummer heeft in totaal veertien posities en bestaat uit de landcode NL, het fiscaal nummer of burgerservicenummer (BSN) en de toevoeging B01.

Ondernemers moeten het nummer vermelden op uitgaande facturen aan andere ondernemers en rechtspersonen. In bepaalde gevallen moet ook het BTW-identificatienummer van de afnemer worden vermeld op de factuur.

Comments are closed.