Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

TOGS: aanvraag nu open voor nieuwe SBI-codes zoals ambulante horeca, pleziervaart, mondzorg, fysiotherapie en ondernemers met afgescheiden praktijkruimte aan huis

Voor een aantal bestaande groepen zijn de voorwaarden aangevuld. Ondernemingen kunnen nu ook in aanmerking komen voor TOGS als zij een vestiging hebben die fysiek afgescheiden is van de privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft.

Ook voor een aantal andere ondernemingen zijn ook aanvullende voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen zoals auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten. Hierbij mag vanaf nu het privéadres van de eigenaar/eigenaren gelijk zijn aan het vestigingsadres. Als horecaondernemer verklaart u in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

Voor ambulante ondernemingen geldt dat deze ondernemingen hun bedrijf niet uitoefenen vanuit een vaste vestiging, maar met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan, maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Voor gedupeerde zorgondernemingen zoals bijvoorbeeld praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten geldt dat zij hun aanvraag vanaf 22 april kunnen indienen. U komt alleen in aanmerking voor de TOGS als u verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste een omzetverlies van € 4.000 te lijden en ten minste € 4.000 vaste lasten te hebben, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde coronasteunmaatregelen.

Zie voor verdere toelichting: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/togs-aanvraag-nu-open-voor-nieuwe-sbi-codes

Bij vragen over deze aanvullende regeling helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval concat met ons op.

Comments are closed.