Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Uitstel van betaling van belastingen verlengd tot en met maart 2022

Het uitstel van betaling van belastingen tot en met januari 2022 voor ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt opnieuw verlengd waardoor het weer aansluit met de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket. Dit verlengde uitstel van betaling geldt nu voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april verstrijkt. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Ondernemers die niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben aangevraagd of die hun uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van hun belastingen tot en met 31 maart 2022.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.