Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Update regelingen inzake Corona virus

Dagelijks houden wij de ontwikkelingen ten aanzien van regelingen inzake het Corona virus voor u bij:

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Deze ondersteuning is dinsdag 17 maart door de overheid aangekondigd en hiervoor wordt nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TORZO) ontworpen. De regeling geldt voor 3 maanden en heeft een looptijd tot 1 juni 2020. Uiterlijk 25 maart worden meer details over deze regeling bekend. De uiteindelijke regeling zal nog enkele weken op zich laten wachten wegens procedures. Wel verstrekken een aantal gemeenten voorschotten vooruitlopend op deze regeling. Neem hiervoor alvast contact op met uw eigen gemeente. Om in aanmerking te komen voor TORZO dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • U bent uw onderneming gestart vóór 1 januari 2020 en u voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Zie ook: https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers

Uitstel betaling premie pensioenfondsen

Een aantal pensioenfondsen heeft maatregelen aangekondigd ten aanzien van de betaling van de pensioenpremies voor de sectoren die het hardst door de crisis worden getroffen. Hieronder zijn:

Mogelijk komen ook andere pensioenfondsen met regelingen.

Uitbetaling vakantiegeld

Tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties van onder andere horeca en detailhandel vindt op dit moment overleg plaats met betrekking tot de vraag of de betaling van het vakantiegeld aan de werknemers mogelijk uitgesteld kan worden.

Comments are closed.