Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Verlenging bijzonder uitstel van belastingen tot 1 april 2021

Als gevolg van de aanhoudende coronaproblematiek verlengt het kabinet nogmaals de periode waarin ondernemers automatisch uitstel van betaling van belasting kunnen krijgen nog eens met drie maanden, tot 1 april 2021. Tot die datum wordt op verzoek ook verlenging van bestaand uitstel verleend.

Neem zeker even contact op met het team van Heijmans & Partners indien u daar gebruik van wenst te maken.

Comments are closed.