Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen voor 2023 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd en inmiddels zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Zo heeft het kabinet besloten om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen.

Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek al afgebouwd, maar deze aftrekpost voor ondernemers gaat nu sneller worden afgebouwd, namelijk met € 1.280 per jaar. In 2022 is de zelfstandigenaftrek nog € 6.310, in 2027 zal dit € 900 zijn. De zelfstandigenaftrek in 2023 bedraagt € 5.030. Met deze maatregel worden de belastingverschillen tussen werknemers en zelfstandigen kleiner. Zo wil het kabinet de arbeidsmarkt meer in balans brengen. Overigens blijft de verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters (de startersaftrek) vooralsnog ongewijzigd (€ 2.123).

Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting beoordelen wij uiteraard of u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.