Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Voorraadinventarisatie

Het einde van het jaar 2018 is weer in zicht. Tijd om de balans op te maken. Indien er in uw onderneming sprake is van voorraden grondstoffen, materialen, halffabricaat, gereed product of handelsgoederen willen wij u adviseren om deze voorraden per 31 december 2018 te inventariseren en te waarderen op basis van de inkoop- of verkrijgingsprijs exclusief omzetbelasting. Wij zullen de betreffende voorraadpositie te zijner tijd weer bij u opvragen voor de verwerking in het jaarverslag van 2018. Mocht u hierover vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

 

Comments are closed.