Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

3e pakket steunmaatregelen, verlenging NOW regeling

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober 2020 met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van negen maanden krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie.

De NOW-regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 augustus 2020 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak oktober tot en met december 2020 betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% zal gaan bedragen. Dat is 10 procent lager dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0.

Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tijdvak van januari tot en met maart 2021 bedraagt het vergoedingspercentage 70% en van april tot en met juni 60%. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie. Tegelijk krijgen bedrijven in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen.

Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. Het aanpassen van de loonkosten kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door ontslag of door een vrijwillig loonoffer. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt. Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%.

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 het eerste tijdvak van de NOW voor oktober 2020 tot en met december 2020 aanvragen bij het UWV.

Bij vragen over deze regelingen helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval contact met ons op.

Comments are closed.