Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Bijzonder uitstel van belastingen wegens corona na 1 oktober 2020 niet meer mogelijk

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen. Loopt het bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen.

Het besluit om tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. De betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, dient u weer op de gewone manier te voldoen. Stel, u heeft uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet op tijd belasting aangegeven en betaald worden over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020 of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.

Betalingsregeling

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, heeft u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Misschien is het voor u niet mogelijk de belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval kunt u samen met de Belastingdienst zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door langer uitstel te vragen. Wij kunnen u meer vertellen over de regels en voorwaarden voor een betalingsregeling of langer uitstel.

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente tot en met 1 december 2021 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

In december 2020 ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van de belastingschuld;
  • de voorwaarden van de betalingsregeling;
  • het maandbedrag van de betalingsregeling.

In maart 2021 ontvangt u nog een brief van de Belastingdienst, met daarin:

  • een definitief overzicht van de belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling

Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) de belastingschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kan u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Bij vragen over deze regelingen helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval contact met ons op.

Comments are closed.