Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Tijdelijke verlaging belastingrente weer beëindigd

De Belastingdienst heeft bij het uitbreken van de corona crisis tijdelijk de invorderings- en belastingrente verlaagd naar 0,01%. Normaal gesproken bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% en de belastingrente voor andere belastingen en de invorderingsrente 4%. De tijdelijke verlaging van het tarief voor de belastingrente blijkt nu slechts geldig tot 1 oktober 2020.

Belastingrente

De belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente was door de belastingdienst als één van de corona maatregelen verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 wordt deze tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente weer afgeschaft. Het tarief van de belastingrente gaat dan voor alle belastingen, dus ook de vennootschapsbelasting, naar 4%. Indien u nog verwacht inkomsten- of vennootschapsbelasting bij te moeten betalen over 2019 en u wilt daarover geen rente verschuldigd zijn aan de belastingdienst, dien dan vóór 1 oktober 2020 uw aangifte in of doe een verzoek tot het opleggen van een aanvullende voorlopige aanslag 2019.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken aan de belastingdienst 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Deze invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Comments are closed.