Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Aanvraag tegemoetkoming zevende NOW periode mogelijk vanaf 13 december 2021 (tijdvak 1 november 2021 tot 31 december 2021)

Nadat het kabinet heeft moeten besluiten aan bepaalde sectoren weer beperkingen op te leggen, heeft het kabinet ook besloten de NOW regeling weer in het leven te roepen. De aanvraag kan hier (https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-now-zevende-aanvraagperiode.aspx)  worden gedaan:

Deze zevende NOW periode gaat gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. De regeling is vrijwel gelijk aan de vorige NOW periode. Het omzetverlies moet ten minste 20% bedragen, het subsidiepercentage is 85, de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 40% en het te vergoeden loon bedraagt maximaal twee keer het maximumdagloon. Het maximaal te vergoeden omzetverlies bedraagt 80%. De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021. De referentie voor de bepaling van het omzetverlies is 1/6 van de omzet van het jaar 2019.

Voor starters geldt een afwijkende referentieperiode. Ondernemingen, die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2021, kunnen de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentie omzetperiode hanteren. Ondernemingen, die na 1 juli maar voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen hun referentie omzet berekenen over de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand met omzet tot en met 31 oktober 2021. Deze omzet wordt omgerekend naar twee maanden. De loonsom mag maximaal 15% zijn gedaald zonder gevolgen voor de NOW-subsidie.

Aan deze NOW regeling is een bonus- en dividendverbod verbonden voor heel 2021 bij een voorschot of definitieve subsidie van € 125.000 of meer. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt in die gevallen voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit.

De definitieve vaststelling van de zevende NOW periode kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 worden aangevraagd.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.