Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Tips voor ondernemers

Koop je elektrische auto nog vóór 2022

Ben je als ondernemer van plan binnenkort een elektrische auto aan te schaffen? Dan adviseren we je dit nog voor het einde van 2021 te doen. Want vanaf 2022 gaat de 12%-bijtelling voor elektrische auto’s omhoog naar 16%. Bovendien geldt deze 16%-bijtelling slechts voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 40.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. De lage bijtelling geldt overigens slechts voor een periode van zestig maanden vanaf de datum van eerste toelating. Auto’s die vóór 1-1-2018 toegelaten zijn op de openbare weg vallen daarom, na zestig maanden, in 2022 terug op het algemene tarief van 2017, namelijk 22%.

Splits je activiteiten vanaf 2022 over meerdere BV’s

In de vennootschapsbelasting is sprake van een opstaptarief. Vanaf 2022 is dat 15% over de eerste € 395.000 winst per BV of fiscale eenheid. Vanaf € 395.000 winst betaal je over elke extra euro het toptarief van 25,8%. Het kan dus lonen om vanaf 2022 je winstgevende activiteiten te verdelen over meerdere BV’s om zo het opstaptarief zo goed mogelijk te benutten.

Tips voor particulieren

Doe nog een schenking vóór 2022

Gedurende 2021 is er sprake van een eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling. Aan je kinderen kan je nog tot 31 december 2021 € 6.604 belastingvrij schenken, vanaf 1 januari 2022 wordt deze jaarlijkse vrijstelling weer verlaagd tot € 5.677. Ook aan anderen kan tot aan het einde van dit jaar nog onbelast extra worden geschonken tot maximaal € 3.244. Vanaf 2022 is dat nog maar € 2.274.

Betaal je rente van de eigen woning schuld nog dit jaar vóóruit

De afgelopen jaren heeft de wetgever de renteaftrek voor de eigen woning schuld steeds verder beperkt. Dit jaar kan deze rente in de hoogste belastingschijf nog tegen 43% in aftrek worden genomen, volgend jaar nog maar tegen 40%. Rente mag tot 6 maanden vooruit worden betaald. Bespreek de mogelijkheden met je bank.

Studiekosten alleen nog dit jaar in aftrek te nemen

De fiscale aftrekmogelijkheden voor studie kosten eindigen per 1 januari 2022. Wil je toch nog in 2022 een opleiding volgen, betaal deze dan nog dit jaar zodat de kosten nog in aftrek genomen kunnen worden. Er is wel een voorwaarde: de studie moet relevant zijn voor je werk of je kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Reiskosten mag je niet aftrekken maar collegegeld, examengeld en verplichte leermiddelen wel.

Tips voor werkgevers

Toesturen beschikking Werkhervattingskas (WHK) van wezenlijk belang

Wij willen alle cliënten met premieplichtig personeel verzoeken de beschikking WHK 2022, die onlangs bij je op de mat gevallen is of binnenkort zal vallen, naar ons toe te sturen. Deze beschikking is noodzakelijk om de loonverwerking in 2022 op een juiste manier voor je voort te kunnen zetten. In voorkomende gevallen kan deze beschikking fouten bevatten, waardoor je misschien ten onrechte teveel premie gaat afdragen in 2022 en maximaal tien jaren hierna.

Heb je al je medewerkers juist ingedeeld en betaal je niet te veel WW-premie?

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond oproepkrachten veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Heb je medewerkers voor onbepaalde tijd met vaste uren in dienst, maar heb je dit nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan adviseren wij je dit zo snel mogelijk te doen. Je betaalt dan de lage WW-premie in plaats van de hoge. Ook moet je de oproepkracht na twaalf maanden een aanbod doen voor vaste uren.

Einde onbelaste vaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken

De Corona-noodmaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is wederom verlengd tot 1 januari 2022. Hierdoor mogen medewerkers hun bestaande vaste reiskostenvergoedingen tot die datum nog onbelast ontvangen, ook al maken zij deze reiskosten niet meer als gevolg van het thuiswerken. Vanaf 2022 veranderen deze regels en krijg je ook de mogelijkheid daarnaast een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken. Wij zullen je daar snel nader over informeren.

Wist je verder nog dat in 2022…

  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling weer terug gaat naar 1.7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1.18% daarboven? In 2021 is dat nog 3% tot de fiscale loonsom van € 400.000, dus zorg dat je medewerkers daar dit jaar nog optimaal gebruik van kunnen maken!
  • De AOW-leeftijd naar 66+7 maanden gaat?
  • Het doorbetaald ouderschapsverlof vanaf augustus negen weken gaat bedragen?
  • Het Stap-budget de aftrek van scholingskosten in de IB gaat vervangen?

Bij vragen hierover kun je uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.