Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Belasting op spaartegoeden wijzigt in 2017

VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten over de belasting op spaartegoeden met ingang van 2017.
Om te beginnen wordt het heffingsvrije vermogen voor iedereen verhoogd naar € 25.000 (nu: € 21.330). Daarnaast vindt de heffing plaatst aan de hand van het schijven, die achtereenvolgens worden doorlopen. Vermogens tot € 100.000 worden nog steeds forfaitair belast, maar tegen 2,9% (nu: 4% voor al het vermogen). Tussen € 100.000 en € 1.000.000 wordt het forfaitaire rendement verhoogd naar 4,7% en boven € 1.000.000 gaat dit 5,5% bedragen. Deze percentages worden ieder jaar aangepast op basis van de rentestanden en reëel rendement op een aandelenportefeuille. Gezien de huidige rentestand is de verwachting dat de 2,9% in de komende jaren nog verder zal dalen.

 

Comments are closed.