Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Modelovereenkomsten

In navolging op onze eerdere berichtgeving inzake de verdwijning van de VAR, kunnen we u een eerste selectie modelovereenkomsten voorleggen, welke door de Belastingdienst gepubliceerd zijn.

Met deze modelovereenkomsten die per specifieke beroepsgroep worden opgesteld, kan vanaf 2016 voorkomen worden dat sprake zou zijn van een fictieve dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zolang er volgens de voorwaarden in de overeenkomst wordt gehandeld, hoeft er door uw opdrachtgever geen loonheffing ingehouden te worden.

Op de website van de Belastingdienst vindt u de op dit moment beschikbare modelovereenkomsten. De Belastingdienst vult dit de komende periode verder aan.

Het is overigens niet verplicht om deze overeenkomsten te hanteren. U heeft namelijk de mogelijkheid om een eigen overeenkomst ter beoordeling voor te leggen aan de Belastingdienst. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

 

Comments are closed.