Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Nieuwe streefdatum afschaffing VAR

Staatssecretaris Wiebes heeft voorgesteld om het wetsvoorstel waarbij modelovereenkomsten de VAR moeten gaan vervangen, uit te stellen naar 1 april 2016 in plaats van de eerder aangegeven 1 januari 2016. Zo kunnen eerst nog meer modelovereenkomsten gepubliceerd worden. Overeenkomsten die eigenhandig vóór 1 februari aan de Belastingdienst worden voorgelegd, zullen vóór 1 april beoordeeld worden. Tot 1 januari 2017 wordt de tijd geboden om de betreffende overeenkomst na te leven en zullen er nog geen maatregelen volgen. Het wetsvoorstel kent geen terugwerkende kracht, dus tot het moment van inwerkingtreding van de wet (voorlopig 1 april 2016) blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan.

Comments are closed.