Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Belastingrente verhoogd per 1 juli 2023

Het percentage belastingrente voor vrijwel alle belastingaanslagen (o.a. inkomstenbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, loonbelasting, omzetbelasting) wordt verhoogd naar 6% (was 4%). Belastingrente wordt gerekend vanaf 1 juli ná afloop van het betreffende belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor de vennootschapsbelasting is nog geen besluit genomen en blijft het percentage vooralsnog ongewijzigd. Dat bedraagt 8%.

Comments are closed.