Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Modelovereenkomst vrije vervanging verdwijnt per 1 januari 2024

Huurt u zelfstandigen in met een overeenkomst gebaseerd op de Modelovereenkomst vrije vervanging of werkt u zelf als freelancer op basis van een dergelijke overeenkomst? Tot op heden mag er dan vanuit worden gegaan dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt en de opdrachtgever geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft in te houden.

Met ingang van 1 januari 2024 verandert dit. Of sprake is van een dienstverband zal op meerdere facetten van het werk worden beoordeeld en niet enkel op de mogelijkheid voor de freelancer om zichzelf te laten vervangen voor de werkzaamheden.

Deze herziening vloeit voort uit het Hoge Raad-arrest inzake Deliveroo, waarbij er toch sprake van een dienstbetrekking kan zijn als de vervangingsmogelijkheid in de praktijk niet tot nauwelijks wordt gebruikt.

Gebruik van de modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging geniet vanaf 2024 geen goedkeuring meer, maar vooralsnog worden er geen controles met boetes uitgevoerd, tenzij er sprake is van opzet.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.