Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Versobering ondernemersfaciliteiten

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen voor 2024 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Zo heeft het kabinet besloten om een aantal faciliteiten voor ondernemers in een eenmanszaak, vennootschap onder firma en maatschap te versoberen.

De ondernemersfaciliteiten die de belastbare winst verlagen, zullen hoogstwaarschijnlijk worden versoberd.

De zelfstandigenaftrek, welke geclaimd mag worden als aan het urencriterium is voldaan, wordt voor 2024 verder verlaagd naar € 3.750. Tegelijkertijd zal ook de MKB winstvrijstelling omlaag gaan van 14% naar 12,7%. Wanneer er echter verlies wordt geleden zal de MKB winstvrijstelling ook het fiscale verlies verlagen.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.