Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Berekening loonheffing verandert per 1 april 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven voor de tweede en derde schijf gewijzigd. In de salarisprogramma’s van werkgevers en uitkeringsinstanties is de wijziging echter nog niet doorgevoerd, daar de nieuwe tarieven pas in december 2015 bekend werden. Dit had tot gevolg dat in januari, februari en maart onvoldoende loonheffing ingehouden is. Vanaf 1 april worden de juiste tarieven gehanteerd. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat u per maand netto maximaal € 10 minder zult overhouden dan nu. Het bedrag dat over de eerste drie maanden te weinig is ingehouden, wordt dan alsnog verrekend om zodoende een naheffing bij de aangifte inkomstenbelasting te voorkomen.  

 

Comments are closed.