Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Zzp’er mag huurlasten woning in aftrek brengen

Als gevolg van een recent besluit door de Hoge Raad bestaat voor een zzp’er de mogelijkheid om zijn huurwoning aan te merken als ondernemingsvermogen, indien de woning voor meer dan 10% van de oppervlakte zakelijk wordt gebruikt. Het is daarbij niet langer een vereiste dat de werkruimte een eigen opgang heeft en over eigen sanitair beschikt. De keuze voor ondernemingsvermogen kan wel enkel gemaakt worden bij de start van de onderneming of bij aanvang van de huur.
De zzp’er mag dan de totale huurlasten in mindering brengen op zijn winst. Wel dient hierop een correctie privégebruik (meestal zo’n 1,85% van de WOZ) gemaakt te worden en eventueel ontvangen huurtoeslag dient ook tot de winst gerekend te worden.

Zolang de aangifte niet definitief is vastgesteld kunnen de huurlasten nog als aftrekpost worden opgevoerd.

Comments are closed.