Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

WGA: Publiek of privaat verzekeren?

Als werkgever heeft u sinds 2007 de mogelijkheid zich publiek (UWV) of privaat (externe verzekeraar) te verzekeren tegen de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.
Elk half jaar kunt u uw keuze wijzigen, uw eerstvolgende keuze dient u vóór 1 oktober 2016 te maken.

Bent u of besluit u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA te worden, dan geldt dit met ingang van 1 januari 2017 naast uw vaste werknemers ook voor uw tijdelijke werknemers.
Het is derhalve niet langer mogelijk om enkel voor WGA-vast of WGA-flex te kiezen.
Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden of te blijven, dient u in het bezit te zijn van een garantieverklaring die enkel door verzekeraars kan worden afgegeven.
De garantieverklaring dient vóór 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst overlegd te worden.

Onderstaande geldt enkel voor grote en middelgrote bedrijven (vanaf 50 werknemers en 8 miljoen aan omzet), dus niet voor kleine bedrijven
Indien u een gedifferentieerde WGA-premie betaalt en wenst over te stappen naar het UWV, dan dient u rekening te houden met een meer marktconforme premie indien uw premie vóór 2 juli 2015 is ingegaan.
Wanneer u er voor kiest om juist van het UWV naar een private verzekeraar over te stappen, dan hoeft u de eerdere risico’s niet zelf te dragen en te financieren, maar blijven deze achter bij het UWV.

Comments are closed.