Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

De coronacrisis duurt helaas nog even voort.

Zoals reeds bekend biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om belastingschulden welke u niet kunt voldoen, uit te stellen en op een later moment gespreid in te lossen.

In beginsel loopt het bijzonder uitstel 3 maanden na de aanvraag af. De mogelijkheid bestaat echter om het uitstel daarna te verlengen.

Uitstel aanvragen of verlengen is momenteel mogelijk tot 1-7-2021. Daarna dient u te voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen en vanaf 1-10-2021 dient u in maximaal 36 maanden de eerder uitgestelde belastingschulden in te lopen. Hiervoor stuurt de Belastingdienst nog een overzicht met de omvang van de totale schuld, de voorwaarden en het maandbedrag.

Dus als het bijzonder uitstel reeds loopt tot 1-7-2021 hoeft u momenteel geen actie te ondernemen en geldt het bovenstaande.

Er moet wel altijd voldaan worden aan de aangifteplicht, anders komt u mogelijk niet in aanmerking voor de betalingsregeling.

Nog geen bijzonder uitstel? Wanneer u betalingsproblemen verwacht is het verstandig bijzonder uitstel aan te vragen zodra er een aanslag wordt opgelegd. Vervolgens achten wij het verstandig dit te verlengen binnen 3 maanden. En ook als het bijzonder uitstel afloopt vóór 1-7-2021 raden wij aan het uitstel te verlengen.

Bij verlenging wordt een eventuele pre corona schuld (van vóór 12 maart 2020) ook meegenomen in de betalingsregeling. Zonder verlenging dient u deze schuld te voldoen vóór 1-10-2021.

Let op, de aangiftedatum is leidend. Voor alle aangiften die ná het verlopen van het bijzonder uitstel worden ingediend (mogelijk over een periode die wel binnen het uitstel viel) dient u tijdig voor betaling zorg te dragen.

Voor vragen of hulp bij uw aanvraag, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze medewerkers.

Comments are closed.