Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Btw-nultarief op zonnepanelen en afschaffing jubelton

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen voor 2023 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Zo heeft het kabinet aangekondigd om de btw op zonnepanelen te verlagen en de verhoogde schenkingsvrijstelling met betrekking tot de eigen woning af te schaffen.

Btw-nultarief op zonnepanelen

Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Vanaf 1 januari 2023 wil het kabinet de aanschaf van zonnepanelen bij of aan woningen onder het btw-nultarief brengen. Het nultarief gaat dan gelden voor leveringen, installatie en invoer van zonnepanelen die bij of aan woningen worden geïnstalleerd. Verder hoeft een particuliere zonnepaneelhouder zich niet meer aan te melden bij de Belastingdienst als de jaaromzet van de stroomleveringen onder de € 1.800 blijft. Als u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen, is het raadzaam om dit jaar nog een prijsafspraak exclusief btw te maken met een leverancier. Bij levering in 2023 zou de prijs mogelijk lager kunnen uitvallen dan wanneer u in 2023 een prijs afspreekt die belast is tegen 0% btw.

Jubelton afgeschaft

Dit jaar geldt een verruimde vrijstelling (jubelton) van € 106.671 voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar, bestemd om een eigen woning aan te schaffen of af te lossen op een eigenwoningschuld. Hierbij geldt een spreidingsmogelijkheid van drie jaar. Daardoor kan een onbenut gebleven deel uit het eerste jaar alsnog worden benut in de daaropvolgende twee jaar. De verhoogde vrijstelling wordt in 2023 verlaagd tot € 28.947 en in 2024 volledig afgeschaft. Ook stelt het kabinet voor om de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan en af te schaffen voor schenkingen in 2023. Het advies is dan ook om niet te lang meer te wachten als u nog gebruik wilt maken van deze schenkingsvrijstelling.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.