Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon directeur- groot aandeelhouder

Tijdens Prinsjesdag is een omvangrijk nieuw belastingplan aangekondigd dat nu inmiddels ook is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Zo heeft het kabinet onder meer besloten om de doelmatigheidsmarge af te schaffen op het gebruikelijk loon van een directeur-groot aandeelhouder (DGA). Deze regeling gaat vanaf 2023 in.

Aandeelhouders met minimaal 5% van de aandelen (aanmerkelijk belang) in een onderneming waarin ze ook werkzaam zijn, worden verplicht een gebruikelijk loon te ontvangen vanuit de besloten vennootschap. De minimale hoogte van dat loon is in principe € 51.000 per jaar vanaf 2023, maar er wordt ook gekeken naar het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking en het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap. Op dit moment mag het gebruikelijk loon maximaal 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, dat is de doelmatigheidsmarge. Vanaf 2023 wordt de doelmatigheidsmarge echter afgeschaft, waardoor het loon van een aanmerkelijkbelanghouder minimaal evenveel moet zijn als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of groep van vennootschappen waarin de aandeelhouder deelneemt.

Indien u een aanmerkelijkbelanghouder bent, dan is het advies om te controleren of uw loon voldoet aan de nieuwe regelgeving in 2023. Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.