Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Aanpassing percentages leegwaarderatio en verhoging heffingsvrij vermogen box 3

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen voor 2023 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd en inmiddels zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Zo heeft het kabinet besloten om de leegwaarderatiotabel voor verhuurde woningen aan te passen en het heffingsvrij vermogen te verhogen.

Aanpassing percentages leegwaarderatio

Verhuurde woningen (met huurbescherming) zijn soms minder waard dan niet-verhuurde woningen. Daarom wordt de waarde van verhuurde woningen bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Dit vermindert de waarde van verhuurde woningen voor box 3 van de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

Vanaf 2023 worden de percentages van de leegwaarderatiotabel aangepast, waardoor verhuurders meer belasting gaan betalen. Vakantiewoningen en niet-woningen waren al uitgesloten van de leegwaarderatio. Vanaf 2023 zal bij tijdelijke huurcontracten en bij verhuur aan gelieerde partijen een leegwaarderatio van 100% gelden, waardoor de leegwaarderatio in die situaties in feite is afgeschaft.

Verhoging heffingsvrij vermogen

Een vast bedrag van uw vermogen (bezittingen min schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen. In 2023 wordt het heffingsvrij vermogen zonder fiscale partner verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Met een fiscale partner worden deze bedragen verdubbeld, dus dan gaat het heffingsvrij vermogen omhoog van € 101.300 naar € 114.000.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.