Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Eindejaarstips 2014

Dividendbelasting

Dit is de laatste maand waarbij een dividenduitkering naar privé tegen 22% belast is. Vanaf 1 januari 2015 wordt een winstuitdeling weer tegen 25% belast. Laat ons echter wel vooraf beoordelen of een dividenduitkering tot de mogelijkheden behoort wegens de strikte voorwaarden.

 

Fietsplan

Met de definitieve intreding van de werkkostenregeling vervalt het fietsplan met ingang van 1 januari 2015. Met de aanschaf van een fiets via uw werkgever kunt u over maximaal € 749 belastingvoordeel behalen. U kunt hier tot het eind van 2014 nog gebruik van maken. Informeer uw werkgever.

 

Vermogensheffing box 3 in 2015

Het forfaitair rendement box 3 wordt in uw aangifte inkomstenbelasting 2015 berekend over de waarde van uw bezittingen minus schulden (boven het heffingsvrije vermogen) op 1 januari 2015. Dé mogelijkheid voor u om daar nog iets aan te veranderen in 2014. Als u voornemens bent een grote uitgave te doen, dan is het wellicht zinvol deze nog dit jaar te doen. Daarnaast kunt u openstaande belastingschulden (m.u.v. schenk- en erfbelasting) beter voldoen, daar deze niet kwalificeren als schulden in box 3 en u verlaagt uw bezittingen met deze betaling.  

 

Voorlopige aanslag 2014

Indien u over 2014 een hoge winst hebt gerealiseerd, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen. Laat ons dit dan uiterlijk vóór 1 mei 2015 doen, want dan heeft u de aanslag voor 1 juli 2015 binnen. Dit is de datum waarop de Belastingdienst belastingrente in rekening gaat brengen. Voor de inkomstenbelasting is dit minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8,5%.

 

Schenking

Tot en met 31 december 2014 kunt u maximaal € 100.000 belastingvrij schenken aan een willekeurig persoon, mits deze het in 2014 gebruikt voor de eigen woning. Hoewel het officieel bewonen van een eigen woning in 2015 pas kan plaats vinden, dient de aankoop dan wel in 2014 afgehandeld te zijn. Voor nieuwbouwwoningen dient de eerste termijn in 2014 voldaan te zijn en moet de schenking uiterlijk eind 2015 zijn overgemaakt. U kunt het beste vóór 1 januari 2015 de schenking overmaken, zodat uw box 3 vermogen voor volgend jaar lager uitvalt.

 

Comments are closed.