Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Uitstel van betaling Inkomstenbelasting 2014

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de tegemoetkoming dat aan iedereen die een te betalen aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekering over 2014 krijgt met dagtekening die ligt tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016, automatisch 4 maanden extra generiek uitstel van betaling wordt verleend. Dit uitstel is voor de duur van vier maanden en komt bovenop de bestaande termijn van zes weken. Het generieke uitstel betreft niet alleen het bedrag van de bijbetaling, maar het gehele bedrag van de aanslag.

 

Let op:

Ongeveer tegelijk met de aanslag ontvangt u van de Belastingdienst een schrijven over het generieke uitstel, omdat dit niet op de aanslag kan worden vermeld. Tevens dient u deze termijn zelf te bewaken!

Gedurende dit uitstel hoeft geen invorderingsrente te worden betaald, mits binnen de gestelde termijn wordt betaald. Anders is er alsnog invorderingsrente verschuldigd.

 

Comments are closed.