Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Excessief lenen bij eigen vennootschap

Het langverwachte wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit houdt in dat een ab-houder (minimaal 5% belang in een BV) samen met zijn/haar partner nog slechts € 700.000 onbelast mag lenen uit de eigen vennootschap(pen).

De financieringen voor een eigen woning (ook voor verbonden personen) worden buiten beschouwing gelaten. Eigenwoningschulden die zijn aangegaan ná 31 december 2022 worden enkel buiten beschouwing gelaten indien een notarieel hypotheekrecht aan de eigen vennootschap is verstrekt.

Indien u en/of uw partner meer dan € 700.000 leent van uw eigen vennootschap(pen), wordt het meerdere vanaf 2023 per jaareinde als fictief regulier voordeel belast met inkomstenbelasting (box 2) alsof het een dividenduitkering is. Indien er wordt uitgeleend aan een verbonden persoon, (klein)kinderen en (groot)ouders, wordt per verbonden persoon (met partner) rekening gehouden met een separate grens van € 700.000. Voor zover zijzelf geen ab-houder van de vennootschap zijn, zal het meerdere bij de ab-houder worden belast. Bij een minuscuul aandelenbelang is een verbonden persoon overigens al ab-houder op basis van de meetrekregeling, waardoor het meerdere dan bij henzelf wordt belast.

Het meerdere boven de drempel van € 700.000 dat belast is als fictief voordeel in box 2 verhoogt daarna de drempel van € 700.000, zodat dubbele heffing wordt voorkomen in de jaren daarna.

Wanneer op een later moment op een lening wordt afgelost, mag de aflossing als een negatief fictief voordeel in box 2 worden meegenomen. De drempel wordt dan weer verlaagd, doch nooit lager dan € 700.000, aangezien slechts vanaf dit bedrag belasting is afgedragen. Het negatieve fictieve voordeel kunt u vervolgens verrekenen met een positief voordeel volgens de regels van box 2.

Overigens worden vorderingen en rechten op de vennootschap niet vanzelf gesaldeerd met schulden aan de vennootschap. Verder worden leningen die een ab-houder van zijn/haar vennootschap leent en doorleent, ook getroffen door de maatregel.

Ondanks de fiscale heffing blijft de lening civielrechtelijk gewoon bestaan, waardoor nog steeds rente in aanmerking genomen moet worden en ook aflossing vereist is.

Mocht u momenteel teveel hebben geleend, dan is er overigens geen reden tot paniek. Het jaarlijkse toetsingsmoment vindt namelijk voor het eerst op 31 december 2023 plaats. Wel is het raadzaam vóór 31 december 2023 te kijken naar de gevolgen en eventuele mogelijkheden.

Houd u verder in het achterhoofd dat bij fiscale partners de belastingheffing in box 2 voor de eerste € 134.000 lager wordt belast per 1 januari 2024. En als u nog een deel van uw eigen woning schuld bij uw bank zou willen herfinancieren met uw BV kan u dit nog doen tot en met 31 december 2022 zonder tussenkomst van een notaris.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.