Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Giften niet langer aftrekbaar voor de BV

Met ingang van 1 januari 2024 kunnen giften aan goede doelen verstrekt door een BV niet langer in mindering gebracht worden op de winst van die BV.

De giftenaftrek komt ten aanzien van de vennootschapsbelasting dan in zijn geheel te vervallen.

Vooralsnog lijkt de Belastingdienst giften vanuit de BV niet aan te merken als dividend, maar dit verandert mogelijk.

Giftenaftrek is onder voorwaarden uiteraard nog wel mogelijk in privé.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.