Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Beperking fiscale afschrijving gebouwen

Zowel in de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting mag op bedrijfsgebouwen fiscaal tot maximaal de bodemwaarde worden afgeschreven. Tot en met 2023 verschilt echter de hoogte van de bodemwaarde bij de inkomstenbelasting (50% van de WOZ) en de vennootschapsbelasting (100% van de WOZ).

Vanaf 2024 wordt dit verschil rechtgetrokken en geldt ook voor de inkomstenbelasting de beperking dat fiscaal nog maar maximaal mag worden afgeschreven tot 100% van de WOZ.

Het is daarbij niet vereist om een correctie te maken en derhalve winst te nemen, mocht de boekwaarde reeds lager uitvallen dan de WOZ.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.