Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Wijziging tariefstructuur box 2

Met ingang van 2024 wijzigt de tariefstructuur in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) door de invoering van een twee schijven systeem. Tot 2024 is er sprake van één tarief à 26,9%.

Bij het nieuwe systeem wordt inkomen tot en met € 67.000 per jaar belast tegen 24,5% en al het meerdere tegen 31%. Bij fiscaal partners geldt de eerste schijf tweemaal.

In dat licht kan het zinvol zijn een voorgenomen dividenduitkering te spreiden, uit te stellen en volledig door te schuiven naar 2024 of juist nog dit jaar daartoe te besluiten.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.