Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Investeringsfaciliteiten voor milieu vriendelijke investeringen verlengd

Voor zakelijke investeringen die energiebesparend of milieuvriendelijk zijn, bestaat mogelijk recht op de investeringsfaciliteiten EIA, MIA en VAMIL.

De energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen worden in tegenstelling tot eerdere berichten niet afgeschaft, maar juist verlengd tot en met 31 december 2028.

Wel wordt daarbij het percentage van de EIA verlaagd van 45,5% naar 40%. Beoordeel dus samen met je leverancier telkens vooraf of jouw investering wellicht energiebesparend is en daarmee in aanmerking zou kunnen komen voor één van deze faciliteiten. Het recht op toepassing van investeringsfaciliteiten dient namelijk maximaal 3 maanden na het plaatsen van de bestelling bij het RVO te worden aangevraagd.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.