Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Kabinet ziet af van invoering winstbox

Om de belastingheffing voor ondernemers te vereenvoudigen werd de winstbox bedacht. Winst uit onderneming zou dan niet meer belast worden in box 1, maar in een separate box 4. De ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) zouden dan plaatsmaken voor een lager tarief.

De invoering gaat echter (voorlopig) niet door, omdat er omtrent de voordelen van deze winstbox nog teveel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat. Het Kabinet ziet daarnaast teveel nadelen, waaronder de verdwijning van verliesverrekening met ander box-1 inkomen.

De zoektocht naar een alternatief gaat overigens gewoon door, aangezien het Kabinet de belastingdruk van IB-ondernemers en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar wenst te brengen en doorgroei juist wil stimuleren. Positieve effecten van ondernemerschap zijn namelijk het creëren van werkgelegenheid en innovatie.

Comments are closed.