Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Hypotheekrenteaftrek blijft discussiepunt

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt. Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5% omlaag. Voor 2014 houdt dit in dat het maximale belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt verlaagd van 52% naar 51,5%.

Hoewel Nederland mede hierdoor met betrekking tot het begrotingstekort aan de eisen voor het groei- en stabiliteitspact lijkt te voldoen, stelt de Europese Raad in de specifieke aanbevelingen voor Nederland de beperking van de hypotheekrenteaftrek wederom ter discussie. De aanpak van de hypotheekrenteaftrek en de versterking van de prikkel om af te lossen gaat de Europese Raad namelijk niet snel genoeg.

De methode om tot de uiteindelijke afschaffing van deze fiscale subsidiëring te geraken, verloopt volgens de Europese Raad te traag om het aflosgedrag in de komende jaren significant te beïnvloeden. De schuldenlast van huishoudens is namelijk een doorn in het oog. Daarnaast wordt door het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek de huurmarkt enorm afgeremd. De Europese Raad beveelt Nederland dan ook aan meer werk te maken van de aanpak van scheefwonen en een snellere beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Naar verwachting zal het Kabinet voorlopig de ingeslagen weg blijven bewandelen. Minister Dijsselbloem is tegen een versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek, daar al verschillende huishoudens onderwater staan. En net nu de woningmarkt zich enigszins lijkt te herstellen zijn vergaande hervormingen volgens hem niet gewenst. Daarnaast zijn de aanbevelingen van de Europese Raad namelijk niet rechtstreeks bindend. Het niet opvolgen kan in een later stadium echter alsnog tot een waarschuwing en eventuele represailles leiden.

De discussie inzake de hypotheekrenteaftrek is hiermee dan ook nog niet ten einde.

Comments are closed.