Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd. Wel zijn er nog enige vereenvoudigingen voorgesteld door Staatssecretaris Wiebes. Als gevolg hiervan worden de volgende maatregelen ingevoerd per 1 januari 2015:

Verlaging van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%

Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium

Werkgevers mogen hun medewerkers gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hierbij wordt niet meer gekeken naar de verhouding zakelijk en privégebruik.

Jaarlijkse afrekensystematiek

Na afloop van het jaar wordt in één keer getoetst of de vrije ruimte wordt overschreden en vindt afdracht van de verschuldigde belasting plaats in het eerste aangifte tijdperk van het volgende kalenderjaar.

 Concernregeling

Er wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerdvoor bedrijven binnen één concern waarvan de moedermaatschappij minimaal 95% van de aandelen in de dochter(s) bezit.

 Vrijstelling van branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskortingen wordt gehandhaafd.

 Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen

Dit geldt voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt.

Comments are closed.