Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Let op! Enkele belastingvoordelen verlopen op het eind van 2014.

Bent u voornemens om dividend uit te keren uit uw BV, dan kunt u alleen in 2014 nog een voordeel behalen. In 2014 heeft u namelijk nog de mogelijkheid om het dividend tegen 22% (15% inhouding door de BV en 7% aan inkomstenbelasting) uit te keren. Het besluit tot uitkeren moet dan in ieder geval in 2014 worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2015 geldt het 25%-tarief weer. Keer overigens niet zomaar dividend uit, aangezien getoetst moet worden of de BV na de dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen (uitkeringstoets).

Wilt u nog iemand geld schenken? Dan heeft u in 2014 nog de mogelijkheid om dit wellicht belastingvrij te doen. De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ad € 100.000 geldt namelijk nog slechts voor het belastingjaar 2014. De ontvanger dient dit dan wel te gebruiken voor de eigen woning (niet zijnde de inrichting) en de schenker mag de verruimde vrijstelling niet eerder benut hebben. Voor schenkingen in 2015 kan geen beroep meer worden gedaan op de verruimde vrijstelling.

Wij raden u aan om contact met ons op te nemen als u overweegt om nog gebruik te willen maken van bovenstaande belastingvoordelen.

Comments are closed.