Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Veranderingen kindregelingen

Met ingang van 2015 zijn er nog 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De laatste twee regelingen wijzigen niet in 2015.  

Met betrekking tot de kinderbijslag blijft de indexering in 2015 achterwege. Pas in 2016 zal de kinderbijslag weer worden verhoogd als de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

Bij het kindgebonden budget gaat de toeslag per kind omhoog, maar wordt de inkomensgrens verlaagd.

De Tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen (TOG) vervalt per 1 januari 2015. De regeling wordt opgenomen in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen.

Comments are closed.